Boyun Fıtığı Belirtileri

boyun fıtığı belirtileri

Boyun fıtığı belirtileri demeden önce “Boyun fıtığı nedir?” açıklamak istiyoruz.

Boyun fıtığı nedir?

Boyundaki omurlar arasında bulunan diskin omurilik kanalına taşmasıyla boyun fıtığı gelişir. Omurilik kanalına doğru taşan disk yapısı omurilik kanalından çıkan sinir köklerine ve sinirlere baskı oluşturur.

Boyunda 7 adet omur bulunur, 1. ve 2. omur arasında disk yoktur. Boyun fıtığı boyun omurgasındaki tüm disklerde görülebilir. Boyunda omurgasının en hareketli olduğu C4-5, C5-6,  C6-7 aralıklarında daha fazla görülür. Genellikle birden fazla diskte görülür. Ağrılar genellikle tek taraflıdır, iki taraflı da olabilir.

Sinirler üzerindeki bası ağrının sebebidir. Boyun bölgesindeki kas spazmına bağlı ya da omurga aksındaki bozukluk nedeniyle omurlara binen yük dağılımı bozulmuştur.

Boyun fıtığı kimlerde görülür?

Boyun fıtığı her yaş ve cinsiyette görülen bir durumdur. Boyun omurları, omurganın en erken dejenerasyona uğrayan bölgesidir. Yirmili yaşlarda bile dejeneratif değişiklikler görülebilir. Gençlerde ve orta yaşlılarda fıtık, orta ve ileri yaşlarda kireçlenmeye bağlı sorunlar daha fazla görülür.

Boyun fıtığının sebepleri ve risk faktörleri nelerdir?

Boyun bölgesini etkileyen travmalar (trafik kazası, kafanın çok hızlı bir şekilde ileri ya da geri hareketi, düşme vb), duruş bozuklukları, mesleki ve sportif zorlanmalar boyun fıtığının başlıca sebepleridir.

Yaşlanma ve genetik yatkınlık boyun fıtığı riskini artırır. Ayrıca daha önce boyun fıtığı veya boyun fıtığından cerrahi müdahale geçirmiş olmak tekrar boyun fıtığı oluşma olasılığını artırır. Omurganın diğer bölgelerinde de fıtık olması boyun fıtığı oluşma riskini artırır.

Boyun fıtığı nasıl oluşur?

Boyun omurları arasında bulunan disklerin dış kısmı anulus fibrozis adı verilen sert bir yapı tarafından sarılıdır. Diskin iç kısmında jelatinöz yapıda nükleus pulpozis adı verilen bir yapı bulunur.

Travmalar, duruş bozuklukları, mesleki ve sportif zorlanmalar sonucu önce anulusun iç liflerinde daha sonra dış liflerinde yırtıklar oluşur. Zayıflayan disk kısmına doğru diskin çekirdeği hareket ederek orada bir balonlaşma oluşturur. Daha sonra en dıştaki lifler yırtılarak diskin ortasında bulunan jelatinimsi çekirdek kısmı dışarıya taşar. Böylece boyun fıtığı tablosu oluşur.

Boyun fıtığı belirtileri nelerdir?

Boyun fıtığı hiçbir şikâyete neden olmadan ilerleyebilir. Başlangıçta ara ara oluşan boyun tutulmaları tedaviye gerek duyulmadan iyileşir. Zamanla tutulmaların sıklığı, süresi ve şiddeti artabilir. Fıtık ilerledikçe hafif ağrılar başlar. Klimalı ortamlar, kitap okumak, araç kullanmak, stres, uykusuzluk ve masa başı çalışma ağrıları artırır. Tablo bazen şiddetli baş ağrıları şeklinde başlayabilir.

Erken dönemde tedbir alınmazsa diskteki taşma artarak sinirlere ve etrafındaki yumuşak dokulara baskıyı arttırır. Bu durumda boynu hareket ettirmek çok ağrılı hatta imkânsız olabilir.

Boyun fıtığı belirtileri ağrıları sadece boyunda oluşmaz. Baskıya maruz kalan sinirlerin dağıldığı yollardaki omuz, kol, el, sırt, gibi bölgelerde de ağrı görülebilir. Hatta baş ağrısı, çene eklemi ağrıları da görülebilir. Sinir üzerindeki bası nedeniyle ellerde, kollarda güç kaybı, uyuşma, karıncalanma oluşabilir.

Boyun fıtığı hastalarında görülen şikayetlerin tamamı boyun kireçlenmesi, boyun duruş bozuklukları ve boyun kaymalarında görülür. Bu hastalıklar aynı hastada aynı zamanda görülebilir.

Boyun fıtığı teşhisi nasıl konulur?

Hastanın muayenesi ve görüntüleme yöntemleri kullanılır.

Düz röntgen grafisinde boyundaki aks bozukluklarını, disk aralığındaki daralmayı, kanal darlıklarını ve kireçlenmeye bağlı değişiklikleri gösterir.

Boyun MR’ı boyundaki disk patolojilerini ve yumuşak doku değişikliklerini göstermede en iyi görüntüleme yöntemidir. Boyun MR’ı sayesinde boyun bölgesinde bulunan omurlar, omurlar arasındaki diskler, sinirler ve kaslar net bir şekilde görülebilmektedir.

EMG sinir hasarının derecesini belirlemede katkı sağlar.

Boyun fıtığı tedavisi nasıldır?

Boyun fıtığı tedavisinde ilk olarak başvurulan yöntem, boyun kaslarını güçlendirerek omurgaya binen yükü hafifletmektir. Bunun için egzersizler önerilir ve bu egzersizler sayesinde fıtığın ilerlemesi durdurulabilir. Fıtığın neden olduğu akut ağrılarda ağrı kesici ve kas gevşetici ilaçlar verilebilir.

Eğer ağrılar ilaç tedavisi ile azalmıyorsa fizik tedavi seçeneği yöntemleri göz önünde bulundurulur.

Boyun bölgesinde bulunan kas spazmını çözmede ve kas kısalığını gidermede seanslar halinde yapılan kuru iğne tedavisi çok başarılıdır. Nadir de olsa boyun fıtığı ameliyatına başvurmak gerekebilir.