Donuk Omuz Tedavisi

donuk omuz tedavisi

Donuk Omuz Tedavisi Nasıldır?

Donuk Omuz Tedavisi hastalığın hangi aşamada bulunduğuna göre değişir. Hastalığın ilk safhasında şiddetli ağrılar olur ve bu ağrıların giderilmesi önceliklidir. Ağrıyı gidermek için ağrı kesiciler kullanılabilir. İntrakapsüler kortikosteroid enjeksiyonu bu aşamada düşünülebilir. Ayrıca hafif omuz mobilizasyonu, kuru iğne tedavisi (İMS) ve ağrı kesici için kinesiyoloji bantlaması bu ağrılı aşamada yardımcı olabilir. İlerleyen dönemlerde, kas gevşetme teknikleri, kuru iğne tedavisi ve kas gücünü yeniden kazanmak için egzersizler kullanılır.

Donuk Omuz Tedavisi İçin Cerrahi Müdahale Ne Zaman Uygulanır?

Donuk omuz, çoğu zaman 18 ila 24 aylık bir dönemi aşan bir durumdur. Hastalarının % 60 ila% 80’i cerrahi olmayan tedaviye olumlu cevap verecektir.  Uygun bir tedavi programından sonra yetersiz iyileşme olduğunda omuz cerrahisi düşünülebilir.

Donuk Omuz Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Tedavi edilmeyen hastalarında genellikle hareket kısıtlılığı ve sekel kalmaktadır. Donuk omuz şikayetleri başladıktan sonra hastalığın iyileşme süresi kişiden kişiye değişir. Tedavi edilmeyen olgularda hastalık yıllarca devam ettiği bilinmektedir. Hareket kısıtlılığı bulunan ve tedavi edilmeyen hastalarda omuz eklem kısıtlılığı kalabilir.

Donuk Omuz Nedir?

Donuk omuz diğer ismiyle adeziv kapsül iltihabı, omuz ağrısının yaygın bir kaynağıdır. Nüfusun yaklaşık % 2 ila % 5’inde görülür ve genellikle 40 ila 60 yaşlarında ortaya çıkar. Kadınlarda daha fazla görülür. Donmuş omuz, şiddetli omuz ağrısına, omuz fonksiyon kaybına ve nihayetinde sertliğe neden olan belirgin bir semptomlar paternine sahiptir. Omuz ağrısı ve omuz harekelerinin kısıtlılığı, omuz kapsülü inflamasyonunu (kapsülit) ve fibrotik yapışıklıklar sonucu ortaya çıkar.

Donuk Omzun Nedenleri Nelerdir?

Ne yazık ki, bu hastalık hakkında hala birçok bilinmeyen vardır. Bu bilinmeyenlerden biri donuk omuzun neden oluştuğudur. Birçok teori vardır ama tıp dünyası hala donuk omuz nedenlerini tartışmaktadır.  Diyabet, kardiyak hastalık, hipertiroidizm ve hipotiroidizm gibi sağlık koşulları donuk omuz prevalansını artırmaktadır. Örneğin, diyabetiklerde donuk omuz insidansı % 10 ila % 38 olabilir. Ameliyat sonrası, egzersizlerden kaçınan hastalarda da donuk omuz gelişme olasılığı daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Donuk Omuz Hakkında Bilinen Nedir?

Omuz eklem kapsülü küçülür ve belirgin bir şekilde kalınlaşır. Bu da omuz eklem aralığını azaltır ve ağrı oluşur. Sert omuz eklem kapsülü ortaya çıkar.

Belirtileri Nelerdir?

 • Kolun hareketi ile artan omuz ağrısı.
 • Uyutmayacak kadar şiddetli omuz ağrısı.
 • Omuzda, günlük faaliyetlerimizi yapmayı güçleştirecek ölçüde ağrı.
 • Kolu belli bir noktadan sonra kaldıramamak veya döndürememe.

Donuk Omuz Nasıl Teşhis Edilir?

Tanı koyabilmek için hastanın yaşadığı belirtilerin ve sağlık geçmişinin bilinmesi gerekir. Bunun için kol, zorlamadan yukarı kaldırılması ve kendi ekseni etrafında döndürülmesi istenecektir.  Böylece kolun ne kadar hareket edebildiği ve hareketinin ağrı verip vermediği görülecektir. Daha sonra omuz röntgeni istenebilir. Bazı durumlarda, omuz MR’I da yaptırmak gerekebilir. Tetkik sonuçları ve muayene bulgularıyla birlikte tanı konulur.

Donuk Omuz Hastaları Kimlerdir?

40 ila 60 yaşlarındaki kişilerde hastalığın oluşma olasılığı daha yüksektir. Altta yatan bir hastalık veya yaralanma ile ilişkili bilinen bir sebep veya primer olarak oluşabilir. Donuk omuzu geliştirmeye yatkın olan birçok risk faktörü vardır.

Bunlar şunları içerir :

 • omuz travması,
 • cerrahi,
 • şeker hastalığı,
 • inflamatuar durumlar,
 • omuzun hareketsizliği,
 • Otoimmün rahatsızlığı,
 • servikal kanser
 • hipo / hipertiroidi.

Donuk bir omuza sahip insanların yaklaşık % 20’si , gelecekte diğer omzunda da donuk omuz gelişebilir.