Kartaltepe Mah. İncirli Caddesi. Bakırköy/İstanbul

Kuru İğne Tedavisi İstanbul

kuru iğne tedavisi istanbul

KURU İĞNE TEDAVİSİ İSTANBUL BAKIRKÖY’DE

Kuru iğne tedavisi İstanbul Bakırköy’de bulunan kliniğimizde uygulanmaktadır. Kuru iğneleme (IMS) ağrılı kaslar üzerinde bulunan tetik noktaların tespit edilmesi ve iğnelerin bu kas gruplarına uygulanması ilkesine dayanmaktadır.

Kuru İğne Tedavisi Nedir?

Kuru iğne tedavisi, intramüsküler stimülasyon (İMS) tedavisi olarak da bilinir. Bu yöntem Kanadalı bir anestezi doktoru tarafından geliştirilmiştir. Kuru iğneler herhangi bir ilaç kullanılmadan ağrılı olan kasların tetik noktalarına uygulanır. Tedavide ilk amaç ağrılı kas spazmlarının ilk seans ile birlikte azalmasıdır.

Akut ve kronik ağrıların tedavisinde kullanılabilir. Özellikle de kas ve iskelet kaynaklı ağrıların tedavisinde kullanılır. Etkili, güvenli ve bilimsel olarak kabul görmüş (FDA onayı almış) bir ağrı tedavisi yöntemidir.

Kuru İğne Yönteminde Tedavi Süreci Nasıldır?

Kuru iğne tedavisine hekim tarafından hastanın muayenesi yapılıp tanısı konduktan sonra başlanır. Tedavi belli seanslar halinde tek başına veya diğer tedavilerle birlikte uygulanabilir. Tedavinin süresi (kaç seans olacağı) ağrının bulunduğu vücut bölgesinin genişliğine, rahatsızlığın ne kadar eski olduğuna, hastanın yaşına, başka hastalıkların eşlik edip etmediğine göre değişiklik gösterir.

Muayene Evresi

Muayenede ağrıya neden olan tetik nokta hekim tarafından tespit edilir. İğnelerin uygulanacağı noktalar bu noktalardır.

Tedavi Periyodu

Tedavide seansların süresi hastanın tedavi verdiği yanıta göre değişiklik göstermektedir. Bazen tek bir seans yeterli olabilir. Genellikle haftada 1-2 seans olmak üzere toplam 6-8 seans olarak planlanır.

Kuru İğne Tedavisi Tek Başına Ağrı Tedavisinde Çözüm Müdür?

Kuru iğne tedavisi, tedavide tek başına çözüm olabileceği gibi diğer tedavilerle de kombine edilebilir. Kuru iğne tedavisinin etkileri kümülatiftir (birikicidir).

Kısacası uygulanan her seansta bazı kas lifleri iyileşir.  Seans sayısı arttıkça iyileşen kas lifi sayısı da artar. Sonunda tam ya da tama yakın bir iyileşme olur ve ağrı kaybolur.

Kuru iğne tedavisi ile tedavi edilen hastalar uzun süre (bazen 20 yıl) ağrısız kalır.  Kuru iğne tedavisi sonrasında hastaya mutlaka iyi bir egzersiz programı verilmelidir.

Kuru İğne Tedavisini Kimler Tercih Edebilir?

Kuru iğne tedavisi İstanbul gibi büyük şehirde stresi yoğun yaşayan ve buna bağlı ağrı şikayetleri olan hastaların ağrı tedavisinde etkili bir yöntemdir. Ayrıca masa başı çalışanlar ve kas kullanımı gerektiren ağır işlerde çalışan hastaların ağrıları için en ideal tedavi yöntemidir.

Kas ve iskelet sistemi ağrıları genellikler duruş bozukluğundan kaynaklanmaktadır. Duruş bozukluğundan kaynaklanan ağrılar ise toplu taşıma araçlarını kullanan kişiler ve masa başı çalışanlarda daha sık rastlanmaktadır. Bu nedenlerden ötürü İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşan insanların kas ağrılarının çözümü için kullanılabilecek ilaçsız bir tedavi yöntemidir.

Kuru İğne Tedavisi Hangi Ağrılarda Uygulanabilir?

Kuru iğne tedavisi genel olarak kas-iskelet sistemi kaynaklı ağrıların tedavisinde uygulanmaktadır.

-Bel Ağrısı veya Bel Fıtığı

-Boyun Ağrısı veya Boyun Fıtığı

-Donuk Omuz veya Omuz Ağrısı

-Sırt Ağrısı

-Migren Ağrısı ve Baş Ağrısı

-Fibromiyalji

-Miyofasiyel Ağrı Sendromu

Kuru İğne Tedavisi Kimlere Uygulanabilir?

Kuru iğne tedavisi, 12 yaşın üstündeki tüm hastalara uygulanabilir. 12 yaşın altındaki hastaların uyum problemlerinin olmasından ve iğne korkularından dolayı genellikle uygulanmaz.

Diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıklar kuru iğne tedavisi uygulanması için bir engel oluşturmaz. Belirli şartlara dikkat edildiğinde gebelerde ve kanser hastalarında da rahatlıkla uygulanabilir.

Kuru İğne Tedavisi Ağrılı Bir Tedavi Yöntemi Midir?

Bu tedavide kullanılan iğneler normal enjeksiyonda kullanılan iğnelerden değildir. Bu iğneler son derece incedir. Hatta deriyi geçerken acıyı en aza indirmek için bir kılavuz kullanılır. Eğer kaslar normalse genellikle ağrı oluşturmazlar.

Kas, aşırı kısalmışsa yani problemli ise az bir miktar ağrı oluşabilir. Hastalar, uygulama yapıldıktan hemen sonra günlük yaşamlarına hiçbir sıkıntı olmadan devam edebilirler.

Kuru İğne Tedavisi Geleneksel Bir Tıp Uygulaması Mıdır?

Kuru iğne tedavisi geleneksel bir tedavi yöntemi değildir.  Modern ve bilimsel olarak kabul görmüş (FDA onayı almış) bir tedavi yöntemidir.

Kuru İğne Tedavisinin Yan Etkileri Var Mıdır?

Uygulama sırasında herhangi bir ilaç veya kimyasal madde kullanılmaz. Bu nedenle ilaçların alımı ile ortaya çıkan yan etkiler görülmez. Çok nadir olarak pnömotoraks (akciğer sönmesi) gelişebilir.

Yine çok nadir olarak Aspirin ve diğer pıhtılaşma önleyici ilaç kullananlarda cilt altında küçük kanamalar gelişebilir. Ehil kişiler tarafından, anatomik yapıları dikkate alarak doğru teknikle uygulandığında yan etkisi olmayan, etkili ve güvenilir bir tedavi seçeneğidir.

Kuru İğne Tedavisinde Başarı Oranı Nedir?

Bu tekniğin ağrı tedavisindeki başarı oranı oldukça yüksektir (%92-95).  Ağır vakalarda bile hastalar %80 -90 ağrılarının önemli ölçüde azaldığını ifade etmektedirler.  Hafif ve orta şiddetli ya da son zamanlarda başlamış ağrılarda düzelme oranı çok daha yüksektir.