Kuru İğne Tedavisi

Kuru İğne Tedavisi

Kuru İğne Tedavisi (İntramüsküler Stimülasyon) Nedir?

Kuru iğne tedavisi İntramüsküler stimülasyon (İMS)’dan dilimize çevrilmiştir. Ayrıca kuru iğneleme olarak da bilinir. Tedavide kullanılan iğneler, herhangi bir ilaç veya solüsyon içermediği için kuru iğne ifadesi kullanılmıştır.

Kuru iğne tedavisi Kanadalı bir anestezi doktoru olan Dr. Gunn tarafından geliştirilmiştir ve günümüzde dünyada ve ülkemizde yaygın olarak kullanılmaktadır. Akut veya kronik kas ve iskelet sistemi kaynaklı ağrıların tedavisinde etkilidir. Bu tedavi, çeşitli nedenlerden dolayı oluşan, ağrılı, gergin kas bantları ve tetik noktaların, değişik boylardaki iğneler ile uyarılarak normale döndürülmesi esasına dayanır. Etkili, güvenli ve bilimsel olarak kabul görmüş (FDA onayı almış) ve ilaç kullanılmayı gerektirmeyen bir tedavi seçeneğidir.

Kuru İğne Yönteminde Tedavi Süreci Nasıldır?

Hastaların tanısı konduktan sonra, kuru iğne tedavisi tek başına veya diğer tedavilerle kombine olarak ve seanslar halinde uygulanır. Kuru iğne tedavisinde çeşitli uzunluklarda ve çok ince özel iğneler kullanılır. Kullanılan iğneler İlaç içermediğinden ilaçtan kaynaklanan yan etkiler ve alerjik reaksiyonlar oluşmaz. Ağrılı bölgede kasılmış ve bu nedenle ağrıya neden olan çok sayıda kas demeti bulunur. Ayrıca kronikleşmiş ağrıda, spazmla birlikte doku sertleşmesi de gözlenir. Bu nedenle tedavinin seanslar halinde uygulanması gerekir. Tedavinin süresi (kaç seans olacağı) problemin bulunduğu vücut bölgesinin büyüklüğüne, rahatsızlığın ne kadar eski olduğuna, hastanın yaşına ve başka hastalıkların eşlik edip etmediğine göre değişiklik gösterir.

Kuru İğne Tedavisi Hangi Hastalıklar İçin Kullanılabilir?

 • Baş ağrıları (Migren, gerili tipi baş ağrısı vb.)
 • Boyun ağrısı ve boyun fıtıkları
 • Sırt ağrıları ve sırt fıtıkları
 • Bel ağrısı ve bel fıtıkları
 • Donuk omuz (omuzun hareket kısıtlılığı) ve omuz ağrıları
 • Tenisçi dirseği ve golfçü dirseği
 • Ağrılı kas spazmları
 • Duruş bozukluğuna bağlı ağrılar
 • Fibromiyalji ve Miyofasiyal ağrı sendromu
 • Tendinit (el, dirsek, omuz, topuk, kasık)
 • Diz ağrısı
 • Topuk ağrıları (Topuk dikeni ve plantar fasiit)
 • Siyataljiler
kuru iğne tedavisi iğneleri

Kuru İğne Tedavisi Kimlere Uygulanabilir?

Kuru iğne tedavisi yukarıda sayılan rahatsızlıkları olan her hastaya uygulanabilir. Ancak 12 yaşın altındaki hastaların uyum problemlerinin olmasından ve iğne korkularından dolayı genellikle uygulanmaz. Diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıklar kuru iğne tedavisi uygulanması için bir engel oluşturmaz. Belirli şartlara dikkat edildiğinde gebelerde ve kanserli hastalarda da uygulanabilir.

Miyofasiyal Tetik Noktalara Kuru İğne Tedavisi Uygulanır Mı?

Aktif tetik noktaları bir kas içindeki çoklu kasılma düğümlerinden oluşur ve yaralanma, kas-iskelet sistemi işlev bozukluğu ve aşırı kullanım nedeniyle gelişebilirler. Aktif tetik noktaları bir insanın kası uzatma, güçlendirme veya kasılma yeteneğini zayıflatır. Sonuç olarak, kas ağrıyı azaltarak etrafındaki yapıyı kısaltır ve sıkıştırır. Terapistiniz kas gerginliğini gidermek, hareketi ve fonksiyonu geri kazanmak ve ağrıyı azaltmak için cildinize ve kaslarınıza doğrudan myofasiyal tetik noktalarınıza tetik nokta enjeksiyonu veya kuru iğne tedavisi uygulayabilir. Kuru iğneleme, tetik noktasını devre dışı bırakmak ve serbest bırakmak için, bir miyofasiyal tetik noktasını veya gergin bir hassas kası uyarmak için küçük bir filiform iğneler kullanılır. Kuru iğne tedavisi sonrası normal kas dokusu ile karşılaştırıldığında tetikleyici bir noktada mevcut olan kan akışı ve oksijen satürasyonunun artar. Ayrıca artmış asitlik ve iltihaplı maddelerin konsantrasyonu azalır. Hatta bu enflamatuar maddelerin birçoğunun kuru iğneleme işleminden 5-10 dakika sonra azaldığı gösterilmiştir. Sonuçta bu tedavi ağrının azalmasına, hareket aralığının artmasına ve tedavi edilen kasın etkinliğinin artmasına neden olur.

Kuru İğne Tedavisi Seanslarından Önce Ne Bilmeliyim?

Kuru bir iğneleme seansından önce herhangi bir özel hazırlık yapmanız gerekmez. Birçok insan seanstan sonra semptomlardan hemen bir rahatlama hissedilir. Ancak tedaviden sonra tetik nokta alanlarınızda ağrılı olabilir. Bu durum normaldir. Kuru iğneleme seansınızdan hemen sonra eve veya çalışmaya dönebilirsiniz. En iyi sonuçlar için haftada 2 seans olacak tedavi planına uymalısınız.

Birçok insan bel ve boyun ağrısını tedavi etmek için yeni ve güvenli tedavi yöntemleri aramaktadır. Kuru iğne tedavisi bel ve boyun ağrısı için çözüm olabilir. Bu tedavi bu tür ağrılarda etkili ve güvenli bir yöntemdir. Ancak, ilk önce doktorunuzla kuru iğnenin bel ağrınız için uygun bir tedavi olup olmadığı hakkında konuşmalısınız. İlk önce doktorunuzun onayını almak belinize ve genel sağlığınızın korunmasına yardımcı olacaktır.

Hastalar Kuru İğne Tedavisinden Sonra Kendilerini Nasıl Hisseder?

Tedaviye cevap bir kişiden diğerine önemli ölçüde değişebilir. Spor salonunda yoğun bir antrenmandan sonra yaşanan kas ağrısına benzer şekilde, tedavi edilen vücut bölgesinde tedaviden hemen sonra hafif ağrı hissedilebilir. Bu normaldir ancak her zaman gerçekleşmez.  Ağrı oluşmuşsa bu ağrı genellikle 24 saatten az sürer, ancak 48 saat kadar da sürebilir. Tedaviden hemen sonra hastaların semptomlarında ani bir rahatlama ve hareket açıklığında bir artış görülür.

Kuru İğne Tedavisinin Biyomekanik, Kimyasal, Endokrinolojik ve Vasküler Etkileri Nelerdir?

Kas olmayan bölgelere yapılan uygulamalarda mikro dolaşımın arttığı görülür. Direk kasa yapıldığında da kasa giden kan akımının artırdığının farklı yöntemlerle gösterilmiştir. Kan akımının azalmasıyla mikro dolaşımın azalması ağrıyla bağlantılıdır. Kuru iğne tedavisi vücutta beta endorfin düzeyini artırmaktadır. Pek çok endorfin türü vardır; beta endorfin vücut tarafından üretilen doğal ağrı kesicidir.

Yine araştırmalar, kuru iğnelemenin ağrı kontrolünü iyileştirdiğini ve kas gerginliğini azalttığını göstermektedir. Ayrıca motor uç plakaların biyokimyasal ve elektriksel işlev bozukluğunu normalleştirdiği ve rehabilitasyona hızlandığı da bildirilmiştir. Özellikle kuru iğnelemenin ardından azalan P maddesi seviyeleri bulunmuştur. P maddesi ise ağrı, tahriş, hassasiyet ve iltihaplanma ile ilişkilidir.

Kuru iğne Tedavisi Geleneksel Bir Tıp Uygulaması Mıdır?

Kuru iğne tedavisi geleneksel bir tedavi uygulaması değildir.  Modern ve bilimsel olarak kabul görmüş (FDA onayı almış) bir tedavi yöntemidir.

Kuru İğne Tedavisinin Etkinliği Bilimsel Olarak Gösterilmiş Midir?

Tıp literatüründe kuru iğne tedavisinin etkili bir yöntem olduğu hakkında yeterli sayıda kanıt vardır. Hatta kuru iğne tedavisi kullanım yönünden FDA onayı almıştır.

Kuru İğneTedavisinin Akupunturdan Farkı Nedir?

Kuru iğne tedavisinde, akupunkturda olduğu gibi noktalar ve meridyenler değil, ağrıya neden olan kısalmış ve kısalmış bu nedenle de ağrıya neden olan kaslar kullanılır. Kuru iğne tedavisi akupunkturdan tamamen farklı bir yöntemdir. Kuru iğne tedavisi, ağrı tedavisinde akupunkturdan daha etkilidir.

Kuru İğne Tedavisinin Yan Etkileri Var Mıdır?

Uygulama sırasında herhangi bir ilaç veya kimyasal madde kullanılmadığından, ilaçların alımı ile ortaya çıkan yan etkiler görülmez. Çok nadir olarak pnömotoraks gelişebilir. Yine çok nadir olarak Aspirin ve diğer pıhtılaşma önleyici ilaç kullananlarda cilt altı küçük kanamaları olabilir. Ehil kişiler tarafından, anatomik yapıları dikkate alarak doğru teknikle yapıldığında yan etkisi olmayan, etkili ve güvenilir bir tedavi seçeneğidir.

Kuru İğne Tedavisi Ağrılı Bir Tedavi Yöntemi Midir?

Bu tedavide kullanılan iğneler normal enjeksiyonda kullanılan iğnelerden değildir. Bu iğneler son derece ince yapıdadır ve deriyi geçerken acıyı en aza indirmek için bir kılavuz ile kullanılır.  Normal kaslar genellikle ağrı oluşmaz. Kaslar kısalmışsa yani problemli ise az bir miktar ağrı duyulabilir.

Kuru İğne Tedavisinde Başarı Oranı Nedir?

Bu tekniğin ağrı tedavisindeki başarı oranı oldukça yüksektir. Yaklaşık % 92-95 arsında olduğu bildirilmiştir. Ağır vakıalarda bile hastaların %80 -90 ağrılarının önemli ölçüde azaldığını ifade etmektedirler.  Hafif ve orta şiddetli ya da son zamanlarda başlamış ağrılarda ise düzelme oranı çok daha yüksektir.

Ağrı çeken hastaları tedavi etmek için sürekli yeni fikirler ve yeni tedavi yöntemleri kullanılıyor. Hastalar ise sürekli yeni uygulamalar ve tedavi seçenekleri ile ilgili sorular sormaktadır. Bu süreçte kuru iğne tedavisi gittikçe daha popüler hale gelmiştir.